622. měsíc oddílové činnosti * ZÁŘÍ 17' - Měsíc LOVU

Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí