651. měsíc oddílové činnosti * ÚNOR 20' - MĚSÍC hladu

Když ti komár v únoru za uchem zašimrá, poběhneš v březnu ke kamnům s ušima.