638. měsíc oddílové činnosti * LEDEN 19' - Měsíc SNĚHU

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.