O nás

 

 

říjen 1963       U bývalého Okresního domu pionýru a mládeže zakládám turistický
                 kroužek. Jsou v něm hoši i děvčata. Je zde i Jarda Holeš – PAVOUK,
                 který později oddílu zůstává nejvěrnější.

listopad 1963    U druhé turistického kroužku u ODPM odchází vedoucí (Honza Macháček
                 z Olomouce, můj bývalý spolužák). Z jeho kroužku přecházejí hoši
                 k nám a děvčata do jeho. My pracujeme dál, dívky zanikají.

leden 1964       Přicházejí Luboš Barchanský – MÝVAL, Jarda Ševiola – ŠPAGÁT,                  Franta Mizera – MYŠÁK a další. Kroužek má střídavě kolem deseti                  členů.

12. dubna 1964   Výprava do lomu na Šancích. Z časopisu ABC mladých techniků a                  přírodovědců, se dozvídáme, že Jaroslav Foglar řídí turistické                  kluby (raketové posádky) u časopisu. Rozhodujeme se, že se jako                  klub přihlásíme.

28. dubna 1964   odesíláme dopis redakci ABC. Od tohoto dne zahajujeme pravidelnou                   organizovanou činnost a pokládáme a ctíme tento den jako datum
                 založení oddílu !

12. května 1964  dostáváme od redakce ABC odpověď. Píše Jan Šimáně – Galén.                  Dostáváme číslo RP 1127 – T 27.

Zakladatelé RP   Jaroslav Holeš – Pavouk, Jaroslav Ševiola – ŠPAGÁT, Radek Vincenec
                 – RADEK, Luboš Barchanský – MÝVAL, Franta Mizera – MYŠÁK,
                 Vláďa Barani – MAŘENA

Tito hoši zůstávají klubu i oddílu věrni až do vychození deváté třídy a i v učebních a studentských letech na oddíl nezapomínají. K zakladatelům patří i ti hoši, kteří později z různých důvodů odchází: Josef Kuběnský – vyloučen, Otto Kucharczyk – nezájem, Jarda Falát – ztrácí zájem, Zdeněk Horák – ztrácí zájem, Milan Bosák – vyloučen.

16.–17. 5. 1964  Opět výprava na Šance. Před lomem jsme napadeni mužem s kamenem
                 v ruce, že mu šlapeme po louce, večer při ohni na nás hází nějací
                 kluci kameny ze skály, v noci lovíme bobříka odvahy. Samotný lom je
                 zaneřáděn plechovkami a různým odpadem z okolních chat až z toho   
                 jde strach. Na památku všech těchto zážitků pojmenujeme místo na
                 STRŽ STRACHU.

                 Podle vzoru J. Foglara začínáme vyrábět oddílové nálepky a  platidlo „rublony“ (později přejmenované na „diny“).

 

5. – 6. 9. 1964    Výprava do Strže strachu. Kuběnský, Bosák a Kytlica pro nekázeň                           a pití alkoholu na výpravě, který si tajně donesli z domova, jsou                               vyloučeni z klubu. Myšák navrhuje, abychom si říkali ZÁLESÁCI.                                     Návrh je přijat.    

 

17. 9. 1964         Zahajujeme svou první dlouhodobou hru AKCE OLYMPIA. Z Ráje                            přicházejí nový členové Jiří Ballon – Ferda, Erich Kaczur –                                    Arzen, Jozef feher – BOBR. Klub dělíme pro potřebu hry na tři                                      skupiny: Modrou, Zelenou a Žlutou.

 

20. 9. 1964         dostáváme první dopis od Jaroslava Foglara. Dopis je s jásotem                                 přijat. Prvně vidíme Jestřábův vlastnoruční podpis.

 

4. 10. 1964         Výprava do Obřího dolů – Gírová. Arzen přivádí další hochy z Ráje.                           Ze žluté družiny vzniká další RP Bobříci. Její další činnost pod                                vedením Arzena je samostatná. Spolupracujeme pouze v dlouho-                                      dobé hře. Objevuje se první pokus o stejnokroj. Začínáme nosit                               zelené košile a stejný šátek se sportovními odznaky.

 

19. 11. 1964       Vyrábíme si klubovní legitimace, které nám J. Foglar podepisuje.

 

25. 11. 1964       nabízíme Jaroslavu Foglarovi čestné členství v klubu, které potom

 

10. 12. 1964       Jaroslav Foglar – Jestřáb přijímá!

                            Od prosince je kronika psána formou stále pokračujícího časopisu                            formátu A4, rozmnožována pro každého člena klubu. Jmenuje se                                      RADAR.

 

6. 12. 1964         čteme seriál Rychlé šípy (čtyřčíslo časopisu Vpřed).

 

9. 12. 1964         začínáme na pokračování číst Záhadu hlavolamu. Zakládáme                                    půjčovnu knih, tzv. Tržiště knih.

 

23. 12. 1964       První vánoční oddílová nadílka „Vánočka“ u mne v bytě.

17. 1. 1965         začíná ostravský rozhlas vysílat soutěžní hru J.Foglara  – Deset                                úkolů plavčíka Jacka. Hry se zúčastňujeme.

                            Přichází Jirka Šebestík.

 

27. 1. 1965         Znovu se vrací Ferda a Bobr od Bobříků, kteří se rozpadli. Končí                               Akce Olympia.

 

31. 1. 1965         J. Foglar začíná psát TAM-TAM pro členy turistické stovky                                       raketových posádek.

 

10. 2. 1965         zavádíme v oddíle čestné odznaky Rychlých šípů. (V dalším roce                               odznaky R.Š. rušíme). Začíná Radistická olympiáda.

 

3. 3. 1965           Znovu přichází Arzen. Dočítáme knihu Záhada hlavolamu,                                        pokračujeme se čtením knihy Stínadla se bouří.

 

17. 3. 1965         J. Foglar nám posílá nálepky z bývalého časopisu Vpřed.

 

21. 3. 1965         Končí dlouhodobá hra Deset úkolů plavčíka Jacka.      

 

28. 3. 1965         přebírá řízení turistické 11. stovky klubů Zdeněk Pírek – MIREK.                                      Žádá, zda-li bychom netiskli TAM–TAM. 3. číslo TAM–TAMu se                                 dělá u nás.

 

14. 4. 1965         V klubu začínáme hrát další dlouhodobou hru „Po stopách                                                Alvaréza“

 

25. 4. 1965         U příležitosti prvního výročí založení klubu zakopáváme ve Strži                               strachu listinu věrnosti.

 

28. 4. 1965         1. výročí oddílu. Jirka objevil v parku strom GINGO a přinesl                                  ukázat jeho list.                    

 

12. 5. 1965         dostáváme od Národního výboru klubovnu na Ráji, ulice Školská,                            č. 473. Je to sklepní byt.

 

26. 5. 1965         Naše letová listina je otisknuta v časopisu ABC.

 

červen 1965       objevujeme na jedné z výprav Jelení studánku. Na prázdniny se                              rozcházíme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONEC I. ROČNÍKU

 

27.-29. 8. 1965  Táboříme u Jelení studánky. Vyrábíme sedátka k ohni a Mařena                              vyrobil jednoduchý totem, který je potom podkladem pro oddílový                                      totem dnešní.  

 

3. 9. 1965           První setkání s redaktorem časopisu ABC s Jendou Šimáněm –                                Galénem u nás v klubovně.

 

29. 9. 1965         Náš klub Zálesáci získává nejvyšší titul GAGARINOVSKÁ                                         RAKETOVÁ POSÁDKA časopisu ABC mladých techniků a                                       přírodovědců.

                            Začínáme hrát dlouhodobou dobrodružnou hru z prostředí odboje                            z II. světové války pod názvem „HAWK  A“ volá Londýn.

 

2.-3. 10. 1965    Na Godule probíhá závod hlídek polské ZDŠ a ODPM Karviná.                                  Zálesáci obsadili první místo.

 

16. 10. 1965       zakládáme z bývalých členů RP Bobříků další dvě družiny a tím                                definitivně vzniká oddíl. Družiny dostávají názvy STŘELKY a                                  Bobříci. Oddíl si začíná říkat podle počtu družin TROJKA a                                  podle toho, že jsme v Karviné t.č. jediní, tak KARVINSKÁ. Tedy

  

 

31. 10. 1965       Pokřiky družin:

                            Čistý štít a pevný cíl, Zálesák si stanovil.

                            Střelky mají vždy svůj cíl, jdou za ním i světadíl!

                            Bobříci jsou prvotina, jdou ve šlépějích Gagarina!

 

Stanovujeme první oddílové zákony! Oddíl má 21 členů!

 

Zakladatelé Střelek: Tonda Kubík – Pirát, Karel Kuchta – Šmik, MEKY, RADHOŠŤ  

                                     

                    Bobříků: Jiří Ballon – FERDA, Erich Kaczur – Arzen         , BOBR, BOBEŠ,                                    GRIZZLY

 

 

                                                                                              Grifin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

převzato: Echo magazín č. 1 – listopad 1969; kresby: Gustav Krum, MOna; vyrobeno k 42. výročí činnosti oddílu 14. 4. 06‘

 

 

 

 

      … a tak zatím, co nad námi létaly kosmické rakety, po ulicích jezdily kulaté autobusy, pionýři nosili bílé košile a vlaky ještě tahala pára; my – ve starých opuštěných lomech, v teplácích zamazaných borovou smolou, seděli kolem začouzených kotlíků s bramborovým gulášem, uléhali pod hvězdnatou klenbou do stanů z vojenských dílců, tak silně provoněných senem a jehličím, koupali se v jarních bystřinách stékajících ze zasněžených vrcholů Beskyd, pátrali po otiscích tlapek jezevce – tak kouzelně se otisknou v blátě začínajícího jara;

… a v plavkách v poledním žáru letního dne klusali korytem potoka s neseným ohněm na jednoduchých nosítkách v dalším úseku perné dlouhodobé hry, aby naše družina byla nejrychlejší, nejlepší, první…; a zvládnout přípravu oběda pro táborový lid, když jsou lesy promočené, že suchého klacíků nenajdeš a studený vítr zháší skomírající plamen pod roštem s kotlem, vysilující zápasy v pasáku, v indiánské házené, tlakotálu, v ragbiovce – kolik potu a často i slz muselo ukápnout, abychom pochopili, že i porážka v čestném souboji může posílit, tak jako posílí noční hlídka, kdy sám obcházíš tábor, kde spí na třicet tvých souvěrců a nad nimi bdíš pouze ty, a nad tebou už jen myriády hvězd – to je Orel, a to Kassiopea a tam mlžný obláček galaxie M 31 v Andromédě;

… záplava zlata – to podzimní listí a otvor do země, ze kterého dýchá vlhký chlad a dobrodružství, a ty se na horolezeckém laně spouštíš pod zem, v bláhovém domnění – do míst kam lidská noha nevkročila – jen vybělené kosti dávno uhynulé lišky svítí; paseky z rozplývající se ranní mlhou, jsou kouzelné, viď? - ty rudé kuličky jeřabin; a ve spacácích ohněm nahřáté balvany – snad zaženou chlad přicházející zimy, kejhající dravec a dusot kopýtek a třeba pavučina ve sklepení starého hradu, kde hledáš fragmenty deskové šifry a do herbáře vlepuješ suché listy cizokrajného jinanu, posvátného to stromu;

               … i neopakovatelné schůzky v příjemně vyhřáté klubovně, soutěže a boje mezi družinami v tělocvičnách a na bazénech, či ve stínadelských uličkách; a pak – nechce se od rozpáleného krbu, slunce je již nízko nad obzorem, sníh křupe pod nohami, hej hola – družina chápe se řemenů a sáně naložené pytli suchých kaštanů a žaludů se rozjíždějí směrem ke krmelci, vychází měsíc a svým stříbrem zalévá kraj, ze stromu se sype zmrzlá jinovatka, jen tiše – laně se tak snadno vyplaší; a potom dál – po stopách ztracené polární výpravy za znamením ohně…

            Pohádka? Ne, to není kniha ani romantický film – to jen vypráví zažloutlé listy oddílových kronik, černobílé fotografie časů dávno odešlých, i pohyblivé obrázky oddílové filmotéky.

                                                                                                                                                                                            MOna