20. II. tělocvična Zimní 13, 6. prosince 2014 * K3

Včera chodil Mikuláš a čerti a Antek říkal, že nemusíme chodit tak brzo do tělocvičny. Bo ani školník tak brzo nechodí. Tak tu stojíme přesně okolo deváté a je škaredě. Mona říká, že to je dobře, když je venku škaredě a my jdeme do tělocvičny, bo kdyby bylo venku pěkně a my jsme šli do tělocvičny, tak by to nebylo dobře.
Nikdo z Modrých racku nepřišel, jak si Mona přál v doplňkách, tak musí Mona sám v tělocvičně rozhazovat zaváté stopy. Antek nás obírá o peníze co se platí za tělocvičnu. Švejk nás houfuje před šatnou, abychom mohli vyběhnout za zavátými stopami. A už to píská, už se běží, už to frčí. Vbíháme do tělocvičny.
Podařilo se mi ukořistit celkem šest zavátých stop, ale mohl jsem jich mít více, ale členi jiných družin mi je sebrali před nosem. Rádce mi moje stopy vzal, aby to s podrádcem sečetli a na zahajovacím nástupu nahlásili Monovi. Výsledky zavátých stop: R – 31, L – 36, V – 27.

Sysel a Júno byli opět zařazeni k Rysům, protože Rysů je málo, a i to málo občas nepřijde, tak je tam vždycky jenom Koumes. Na rozcvičení říkal Antek, že si zahrajeme chobotničky. U Lišáků musel být v roli rybáře vystřídán Sobík, bo hra zamrzala. Ti, co nebyli chyceni, byli obdarování známkami. Potom jsme vytáhli veliké žíněnky a Mona řekl, že se bude hrát „buch-buch“. Prvně Lišáci porazili Rysy 20:4, ale potom Vydry porazili Lišáky 12:8. Koumes byl červený jako rak. Zápasy pískal Antek, bo Mona měl na chodbě, s družinou co nehrála, radistickou olympiádu.

01 - šílený běh k zavátým stopám

Pak se řeklo, že se bude hrát opičí dráha, ale Mona říkal, že je to ještě brzo, možná přijde nějaký Racek, a že si zahrajeme další kolo ve snajpru. Protože Lišáci hráli dva zápasy v buch-buchu, byly Vydry určeny aby oni hrály dva zápasy ve snajpru. Prvně porazili Rysi 8:5, a potom udolali Lišáky 10:6. Mona si to všechno zapsal a potom se s Antkem dohodli, že se bude stavět opičí dráha, protože žádný Modrý racek nepřišel, aby jim pomohl se stavbou dráhy. Ale prvně si Mona vyfotil celou nářaďovnu, abychom věděli jak máme zpětně všechno nářadí, co vytaháme ven, uložit.

A pak jsme všechno nářadí co bylo v nářaďovně vytahali ven. Jenom ty železa, co byla až úplně vzadu, tak ty jsme tam nechali, protože Mona říkal, že ty konstrukce jsou jenom k zlosti, ale nebudeme mít visutou lávku. A tak taháme, a vynášíme a stavíme, ale ne všichni, bo se vždycky najdou výtečníci, co se jim nechce pracovat pro všeobecné blaho a tajně cvičí na nářadí, skáčou do žíněnek a robí všelijakou neplechu.
A když jsme už všechno vytáhli a celou trať postavili, tak Antek řekl, že se poběží opičí dráha na čas do Zimní 13. Prvně půjdou Rysové, potom Lišáci a nakonec Vydry. A tak jsme tak vyběhli na trať, co Dragon pojmenoval „opičí bludiště“. Rysové jsou pomalí. V cíli se jim připočítávají doteky na parkety a potom jdou Lišáci. Ryžkovi je odpuštěn skok z žebřin, bo má strach z výšek. První kolo vyhráli Vydry. A pak se řeklo, že se poběží druhé kolo a do tabulky se zanese lepší výsledek. Rysové jsou v druhém kole dokonce pomalejší než v kole prvním. Lišáci se zlepšili a zlepšili se i Vydry. Mona hlásí na nástupu časy družin. Jsou to ty lepší časy. R 4,13 min., L 4,17 min. a Vydry 2,36 min. Tak druhý závod do Zimní 13 vyhrávají Vydry, protože jak Mona říkal, nemají ve své družině „vyduté lavory“, a druzí jsou Rysové.

A pak se Antek a Mona domluvili, že když jsme dnešní tělocvičnu tak zazdili, poběží se opičí dráha sólo. To znamená, že každý poběží sám, abychom zjistili, kdo je největší „opica“. Akorát do kruhu se nemusel házet balon, když závodník vybíhal na trať. Tady napíšu pořadí a čas v minutách. 1. Dodo 1,08; 2. Švejk 1,29; 3. Spider 1,32; 4. Saly 1,36; 5. Runy 1,38; 6. Jack 1,39; 7. Mates 1,42; 8. Dalmi 1,44; 9. Júno 1,47; 10. Vendy 1,57; 11. Koumes 2,06; 12. Sysel 2,32; 13. Sobík 2,48; 14. Ryžka 2,59; 15. Shrek 3,44.
Několik pomalých běžců, především Dalmi, se hlasitě dožadovalo druhého kola, aby si mohli svůj čas zlepšit. Např. Dalmi tvrdil, že neměl v prvním kole brýle a proto se těžko orientoval po trati. Ale Antek řekl, že nemáme čas, protože musíme všechno perfektně uklidit. A tak jsme všechno to nářadí začali tahat k nářaďovně a Mona se je snažil, přesně dle fotek, uložit na původní místo. Snad se nám to povedlo.   

A potom jsme si zahráli asi pět kol Jiráska. Ti, co přežili, dostali známky a potom jsme uklidili poslední žíněnky a šli jsme do šatny. Uklízecí službu dnes vyfasoval Runy, bo ho Antek před tím načapal, jak dělá nepořádek. A to je všechno.

                                                                                                                                                          pepikoma, rozmazané foto MOna