36. oddílovka + přespání v klubovně + výprava, 22.-23. duben 2016 * O3

Oddílovka

Na oddílovku přišli všichni, kromě Rafana, kterému popraskaly stehy po operaci. Dokonce se na nás přišel podívat i Bubák s malým Františkem. Venku je hezky teplo a svítí sluníčko. Hned po zahájení jdou všichni do parku, kde pod vedením rádců probíhá cvičné vázání uzlů. Po mém příchodu si Rysi chystají čtyři lasa na kombinované uzlování, zatímco Vydry dostávají úkol, aby donesly listy dvou druhů javorů. V prvním stopovaném kole dosahují Rysi na čas 1:24, ve druhém se jim rozvázal škoťák. Vydry donesly listy až za dlouhých šest a půl minuty. Role se prohazují. Vydry uzlují, Rysi shání listy, což se jim daří na dvě a půl minuty! Vydrám se první kolo kombinovaného uzlování nezdařilo, ve druhém mají čas 1:49. Následuje Indiánský posel. První úsek za Rysy běží „potěr“ Bubla, Sigi, Kroky, Hepík + Čedar.

Zpráva k předání zněla: „Napučené pupeny buku lesního svítily na šedé kůře.“ Rysi předali zprávu jako první a správně, tedy až na Xuryho hrubici „svítili“! Vydry se někde na trase zadrhly. Hned vedle nás se usadili dva „týpci“ a začínají si roztahovat jakousi hru. Co jakousi, je to Kubb! Kubb jsme hráli na Voltově táboře jako táborovou hru! Poněkud kontaktnější byla další soutěž – dostávání se z hradu. Vždy jeden je uvězněn v kruhu tvořeném těly zbylých kluků a má za úkol dostat se ven. Při Xuryho uvěznění jej upozorňuji, ať někomu nevykopne zuby. Tušil jsem, co poté stalo. On totiž, dlouhý habán, přeskočil hradby a dostal se z kruhu vrchem! Poslední soutěží hranou v parku je Setonův běh. Překvapivě dosáhly obě družiny shodného průměru 25 vteřin na člena! Na poslední půlhodinku se vracíme do klubovny, abychom dohráli a uzavřeli Pexeso. Oba dnešní výsledky byly 23:9 ovšem u každého hracího stolu pro jinou družinu. Celkově tedy 32:32. O celkovém vítězství družiny Rysů již bylo rozhodnuto dříve a výsledek dnešního klání to již nemohl ovlivnit. Po oddílovce jdou hoši domů a v osm večer se zde opět sejdeme. To už ovšem bez Nadíka a Jiříka, kteří se dopředu omluvili.

Přespání v klubovně

Večer všichni hoši přicházejí v rozmezí pěti minut! Ovšem ty kletry!! Jet s takto sbaleným oddílem na výpravu, to by mě hanba fackovala!! Pojedeme-li na vícedenní výpravu, budeme muset asi dát sraz v klubovně a polovině oddílu přebalit kletr!!

Nejprve probíhá slibovaný Semafor, kterým ukončíme letošní ročník Radistické olympiády. Pořadí posledního kola je následující: 1. Xury, 2. Gorka, 3. Čedar, 4. Twist, 5. Sky, 6. Hepík, 7. Kroky, 8. Sigi, 9. Bubla, 10. Mink, 11. Maty. Hochům k „druhé večeři“ čtu další kapitolu legendy. Hrajeme Vrhcáby, které ovšem nedohráváme do konce. U jednoho stolu se sesedli „staré páky“ Gorka, Xury, Twist a Sky a velmi nevhodným chováním rušili hru a přispěli k mému, slušně řečeno, rozčarování. Příprava na spánek a zaléháme do spacáků. Na dobrou noc posloucháme rozhlasovou hru Chata v Jezerní kotlině.

Výprava do okolí Náměště na Hané

Ráno je budíček vyhlášen v 7:15 tedy skoro hodinu a půl před plánovaným odjezdem. Kupodivu se veškeré ranní procedury odbyly velmi rychle, včetně zakrojení Čedarovy bábovky, kterou posílá jeho maminka (tímto děkujeme!) pro všechny přítomné. Zbývá nám čas, který vyplňujeme Plácanou s překříženýma rukama. Plácáme, plácáme … po druhém kole se kouknu na čas a v tom mě zamrazí a poleje pot najednou! Za tři minuty odjíždí vlak!! Bleskově se přesouváme na nádraží, mnozí ne zcela ustrojení, boty nezavázané … a Regína má deset minut zpoždění! Toho využíváme k dostrojení se a upravení.Hoši obsazují sklopné sedačky ve sníženém prostoru (ty před WC) a frčíme. S přestupem v Senici na Hané po chvíli s radostí vystupujeme z totálně narvaného motoráčku. Náš nástup zaujal skupinu dospělých TOMíků ze Vsetína. Xury jim ještě pořizuje společnou fotografii před nádražní budovou a poté se jim již vzdalujeme směrem k zámku.

Zde se uchylujeme pod stříšku nesenou kamennými sloupy, tedy jakési promenády. Zde probíhá první soutěž o známky – postupné trefování dlaždic v jednom sloupci tenisovým míčkem. Nejlepšího výsledku dosáhl Gorka 11, Twist a Xury měli 9. Pokračujeme ke zdejšímu amfiteátru, ve kterém probíhaly slavné folkové festivaly s názvem Zahrada. Žel bohu, poslední v roce 2011. Využíváme příhradové konstrukce střechy jako hrazdy. Ano, je duben, a v dubnu se shybuje! Pouze tři hoši zvládli udělat shyby – Xury 5, Sky 3 a Twist 4. Tito siláci mají našlápnuto k tomu, aby obsadili přední příčky v rámci dubnového DOD. O konečném pořadí rozhodnou další dvě soutěže trojboje – skok sounož a leh-sedy, které proběhnou po návratu do klubovny. My pokračujeme po žluté turistické značce ke Strategické cestě (pozn.: Strategická cesta je neoficiální název, který jsme si vypůjčili z Geocachingu – tato cesta byla totiž za totality strategická pro vojska Rudé armády, která zde měla vybudovaný systém opevnění, včetně veškerého zázemí), která se vine nad Terezským údolím. Hochům ukazuji různé kytičky, které jsou všude kolem – orsej, sasanky, violku, pryskyřník, růžovo-fialové plicníky, česnáček a další.

Hrajeme nálety a povodeň. Také se borovými šiškami trefuje kruh (uspěli Mink, Gorka, Sigi, Kroky, Twist a Sky) a hádá se název stromu – modřínu (správně jej určili Bubla, Mink, Hepík a Gorka). Při jediné povodni se pár hochů zachránilo na posedu! Bylo mi divné, kam utíkají a proč se nedrápou někam vzhůru! Po jednom náletu mi Maty povídá, že asi zapomněl v amfiteátru kšiltovku. V ten moment si Gorka uvědomil, že asi taky zapomněl kšiltovku v amfiteátru. Hoši, hoši! Konečně přicházíme k očekávanému přístřešku, konečně se chlapci dočkají párečků! Zastávku využíváme k čtení legendy. Zbývá nám pár kapitol do konce, tak ať víme, jak příběh dopadne.

Po neznačené lesní spojovací cestě sestupujeme do Terezského údolí. Na zdejších podmáčených lukách rostou úchvatné blatouchy bahenní. Bláto a bahno, to by si hoši mohli zapamatovat! Pomalu pokračujeme údolím k Náměšti. Cestou míjíme noru s přístřeškem bezdomovce, který byl zjevně vevnitř, neboť se tam prý „ozývalo bručení“! Na pódiu amfiteátru slavně našli Gorka i Maty své kšiltovky a nás čeká poslední úsek skrz obec na nádraží. V klubovně poté probíhají slíbené leh-sedy a skok sounož, jako součást trojboje do DOD. Konečné pořadí: 1. Xury (141 bodů), 2. Twist (115), 3. Sky (112), 4. Gorka (81), 5. Mink (77), 6. Sigi (74), 7. Hepík (71) 8. Kroky a Čedar (48), 10. Maty (45), 11. Bubla (40).