63. jarní RODEO, 12. - 14. květen 2017 * O3

Jsme to ale pohodlní! Na 63. jarní RODEO se podařilo zajistit odvoz osobními vozy. Proto tímto, hned v úvodu, děkuji Dymovi a Spedymu, za pomoc s přepravou oddílu na Tvrz a také Olpranovi, Brzdovi a Čibylovi za pomoc s nedělní přepravou zpět do Olomouce.

Celé páteční odpoledne se na obloze nad Olomoucí honily mraky a jak na potvoru začalo pršet o třičtvrtě na čtyři, kdy se pomalu scházeli kluci u klubovny na plánovaný odjezd v 16:00. Déšť byl intenzivní, ale naštěstí krátký. Vyrážíme pět minut po čtvrt na pět a zanedlouho se scházíme na Tvrzi.

Na lávce nás "vítá" nádherný mlok a po chvíli hlásí Maty dalšího jedince přímo u dřevárky Tvrze.

Prvotní nástup - na chlapce je apelováno, aby hlavu používali nejen na kšiltovku. Ve Tvrzi určujeme oběma družinám, kam si mají vyskládat svou výstroj a výzbroj. Jsou rozdány všeobecně prospěšné pracovní úkoly, abychom mohli začít "fungovat".

Kromě odbednění a zajištění okenic musíme zprovoznit kamna (Nadík a Kassa), uklidit polovinu půdičky Tvrze (Gorka a Xury, kteří však úkol nedotáhli do zdárného konce a musel je nahradit Nadík a poté i Kassa), zajistit dostatek pitné vody ze studánky (Twist s kým?), zatopit v kamnech, které nahradily Petry v jídelně (Mink), nezavazet a počínat si tak, aby nemuseli být napomínáni (zbylá Trojčata - také nezvládnuto!).

V průběhu těchto všeobecně prospěšných prací se ozývá z Marošova betonového chodníčku bujaré veselí. Na obloze majestátně pluje horkovzdušný balón společnosti JARO balóny, takříkajíc na dosah ruky. Hned jsem si vzpomněl na tábor. Osazenstvo koše dokonce hochům zamávalo! Několikráte se ozval hukot hořáku a oranžový plamen ozářil spodní partie balónu a po chvíli se pomalu ztratil za hradbou stromů na hřebenu Sušice. 

My se jdeme projít po vrstevnicové cestě nad táborem. Nadík chce vidět břízy, které jsou nejblíže Tvrzi a jež několikráte marně hledal. Později se přiznal, že "tak daleko" nikdy nedošel. Téměř na každém kroku volá někdo z hochů, že objevil dalšího salamandra! Dokonce jsme je začali počítat a napočítali jsme jich 26!! Asi se jim dobře daří, takhle po dešti! Díváme se ze svahu na tábořiště s Tvrzí. Cestou hochům určuji různé kytky. Jedna ze soutěží přece bude i botanika!

Večeříme a zcela netradičně zahajujeme soutěže letošního Rodea uvnitř Tvrze Šiframi. V následujících řádcíh budou již jen zaznamenány poznámky k jednotlivým soutěžím. Účastníci Rodea mohou (měli by - neboť je přímo prožili) jejich rozsah doplnit. Kromě vlastních soutěží je jistě vhodné poznamenat, že výpravy se zúčastnil i Qéčko z Prahy, dále že v sobotu večer přijel Sigi s tátou Olpranem a sestrou Eliškou a zůstali až do konce výpravy a také, že zcela neočekávaně, se na tábořišti objevil Etién s rodinou, kteří si přijeli opéct buřta. A věřte nebo ne, zrovna v okamžiku, kdy jsme si i my chystali špekáčky k opékání!

Šifrování - obě družiny se zasekly na stejné šifře, variantě Malého polského kříže.

15 soutěží - za každou družinu nastupuje jeden člen a bojuje se o body v patnácti různých úkolech. Například za tři minuty vymyslet báseň, která obsahuje slova Letadlo, Tvrz a Růže. Fragment Xuryho básně zní: "V dálce u hor Tvrz už stojí, Gorka u ní krávy dojí. Pro svou milou sbírá růže, udělají z něho muže! Koho by to napadlo, u Tvrze je letadlo. Letadlo se k zemi blíží a Gorka se k milé plíží...!

Kombinované uzlování - odehrává se na Dolní propustce. Obě družiny zaznamenaly jeden platný a jeden neplatný soutěžní pokus. Vydry byly o 6 vt. rychlejší.

Setonův běh - asi nejvyrovnanější z poslední doby. Rozdíl při šesti členech byl 5 vt.

Indiánský posel - z Dolní propustky zpět do Tvrze. Zpráva k přenešení zněla: "Tři milióny tras ke stažení pro Vaše výlety, tréninky a pobyt v přírodě." družina Rysů se jemným obloukem dostala opět ke správné zprávě a vyhrála.

signalizace - odehrává se na Horní propustce. Družiny vysílají zprávu "Drosophila melanogaster" neboli octomilka obecná - zády k sobě, opačným směrem

rostlinky - Rysi určili 15 bylin, Vydry o dvě méně

terénní kimovka - barevné lístky s čísly jsou rozmístěny na cestě od Horní propustky na Hamerky, kam také poté míříme (Rysi udělali chybu u čtvrtého číla - Mink, Vydry u devátého - Nadík)

gonio - odehrává se na Hamerkách. Rysi měli smluveny zajímavé signály. Když Xury pískal na píšťalku, znamenalo to všechny povely na pravou stranu, když pískal "hubou" vše směřovalo na levou stranu. A, světe div se, vyhráli - čas 4:01 bez doteku branky, Vydry měli čas 5:14 a dokonce pět doteků!

listy stromů - sběr probíhal cestou zpět do Tvrze. Rysi získali 18 bodů, Vydry 22

kimovka - večer ve Tvrzi - Rysi měli zapsány všechny předměty, Vydrám dva chyběly

setonovka - za použití barevných lístečků s čísly. Vydry měly vše dobře, Rysi zaznamenali jednu chybu (Xury)

hod na cíl - úkolem bylo trefit kámen na co nejmenší počet pokusů. Rozhodlo až dvacáté šesté kolo!

hod na krále - rozehráno na Horní propustce, ale přerušil nás déšť. Odehráno později znovu od začátku u Tvrze. Král stál na šamotových cihlách. V rozhodujícím kole u Vyder odolal nejdéle a nakonec i vydržel Maty

papoahakapiu - pod vedením Olprana. Twist se lehce vzteknul, pravděpodobně jej popudil Maty svým zevlováním u hry

tajná vybíjená - za Rysy dvakrát minul Mink

azimut - odehrával se na kraji Diamantového lesa za přístřeškem na podsady. Hned úvodní azimut jsem nezaměřil přesně a trasa musela býti zkrácena a Vydry byly nuceny začít znovu.

souboj jezdců - zajímavý boj mezi koněm Xurym s jezdcem Krokym za Rysy a koněm Qéčkem s jezdcem Matym za Vydry byl ukončen uklouznutím Xuryho...

kovbojské přetahy - tři kola, třikrát se Rysi přetrhli...

hod kládou - tato soutěž uzavřela celé Rodeo