První, druhá a třetí tělocvična - 17. prosince 2022, 7. ledna a 11. února 2023 * O3

Tak to se mi "povedlo", to tu asi ještě nebylo...
Následující článek obsahuje zápisy z tří dosavadních tělocvičen současného tábornické roku Olomoucké TROJKY. Konečně!

Na konci článku jsou aktuální průběžné tabulky(tzv. "dívčí" stav) Zavátých stop i Zimní sedmičky.

První tělocvična, 17. prosince 2022

Přijíždím k tělocvičně již v 9:40 a už tu na nás čeká paní Šafářová, která nám otevírá a předává mi smlouvu a fakturu. Rysům dnes chybí Kovy, Scott a Svaťa, Lišákům Kroky, Theo a Pavlásek, Vydrám E.T. a Kryštof. Tedy pouhých dvanáct členů v družinách…

Jediným Modrým rackem je Gorka_sen, který ode mne vyfasoval obálku se Zavátými stopami a schovává je v tělocvičně. Já zatím v šatně klukům znovu vysvětluji, jakým způsobem se budou zaznamenávat body do tabulky.

A už to „fičí“, první dvanáctice jsou odevzdány a první body zapsány. Celkově dnes získali Rysi 23 bodů, Lišáci 27 bodů a Vydry 26 bodů.

Vytahujeme dva různé volejbalové míče, abychom mohli hrát Jirásko, vybíjenou s dvěma míči, hranou po celém prostoru tělocvičny. Vždy poslední dva hoši získávají známku. Jsou to Pedro a Maty, Gorka a Mlčoch, Maty a Gorka.

Bez jakéhokoliv zdržování se vrháme na Rumunskou honičku a následně i Řetězovu.

Dnes bude stěžejním bodem programu jeden ze závodů Zimní sedmičky, kterým je Opičí dráha. Ačkoliv z nářaďovny stále postupně mizí nářadí, a kladiny a žebříky na stěnách již delší dobu nejsou, mám za to, že se nám opět podařilo postavit zajímavou dráhu. Za každé vyšlánutí z dráhy bude družině přičteno 15 vteřin. Družiny mají k dispozici dva pokusy, přičemž ty druhé byly u všech družin lepší – Rysi – 5:20 + 0:15 = 5:35 (první pokus 6:29), Lišáci – 2:03 + 0:00 = 2:03 (první čas 3:10), Vydry – 3:30 + 0:30 = 4:00 (první kolo 4:18).

Když už je trasa Opičí dráhy postaveno, mohou si ji zaběhnout i jednotlivci na čas s tím, že pět nejrychlejších dosažených časů bude odměněno známkou. Zaráží mne, že ne všichni borci si chtějí dráhu proběhnout! Když časy sestavím od nejrychlejšího, pak 1. Pedro 0:56, 2. Maty 1:08, 3. Sevak a Kayak 1:09, 5. Mlčoch 1:19, 6. E.T. 1:40 a 7. paolo 2:20.

Rozehráváme turnaj v Hu-tu-tu, které je jedním za závodů Zimní sedmičky. Dnes spolu zápasí Vydry a Rysi a jednoznačně vítězí Vydry 6:0.

Do konce tělocvičny zbývá nějaká třičtvrtěhodinka, kterou věnujeme florbalu. Já hraji s Vydrami, Gorka_sen s Rysy. Jednotlivé zápasy hrajeme v pětiminutových intervalech, takže jsme skoro neustále v zápřahu.

Po závěrečném potlesku se jdeme převlékat a Sky mi ukazuje pracák a získává tři známky za zápis.

 

Druhá tělocvična, 7. ledna 2023

Dnes chybí pouze Pedro, Rysi a Lišáci mají 100%. Hned schovávám Zaváté stopy, hoši se mezitím převlékají a rozebírají si rozlišováky.

Stopy nalezeny, body zaneseny do tabulky, známky za výkon v Jirásku zaznamenány. K dalšímu rozehřátí hrajeme honičku Bu-Ku-Hu. Všichni bu se identifikují hlasitým Bu-bu-bu-bu-…, stejně tak Ku i Hu. Po odstartování honí Bu všechny Ku, Ku se snaží chytnout všechny Hu a Hu logicky jdou po všech Bu. První kolo hrajeme na jen na vyzkoušení. Druhé již o známku, kterou získá každý člen skupiny s největším početním zastoupením – jsou to Vincek, Čedar, Maty, Svaťa, Mlčoch, Simon, , Kovy, Buben, Kryštof, E.T. a Pavlásek. Také hrajeme v rohu tělocvičny Honičku s dalekohledem.

Stavíme trasu SACu – Sportovně akrobatického cvičení (dříve Spartakiádního armádního cvičení). Trojčatům, kteří nepřeskočí kozu, je vždy předsunuta část švédské bedny jako schodek. První kolo je za námi s těmito dosaženými průměrnými časy R – 30,7 vt., L – 26,3 vt., V – 28,8 vt. Mezi prvním a druhým kolem musíme zařadit výcvik kotrmelce, protože jen část chlapců v závodě skutečné kotrmelce předvedla… V druhém kole jsou kotrmelce koukatelnější, ale pouze trénink při oddílové tělocvičně je zřejmě žalostně málo! V druhém kole se všechny družiny dokázaly zlepšit a jejich výkony jsou R – 30,0 vt., L – 25,3 vt., V – 26,1 vt.

Vytaženého koně využíváme k soutěži o známku, kterou získají všichni, jež se dokáží obtočit kolem něj ze sedu znovu do sedu. Podařilo se to větší polovině přítomných – Kayakovi, Krokymu, Kryštofovi, Matymu, Gorkovi, Skyovi, Sevakovi, Svaťovi, Mlčochovi a Čedarovi.

Dalším závodem Zimní sedmičky je Hu-tu-tu. Dnes je na pořadu zápas Lišáků proti Rysům. Po dvou „poločasech“ vítězí jednoznačně Lišáci 11:0.

Na nic nečekáme a pokračujeme dalším turnajem započítávaným do Zimní sedmičky – Snajprem. Dnešní výsledky – V:L = ( 4:0, 1:1 ) = 4:1; V:R = ( 4:0, 2:0 ) = 6:0; L:R = ( 2:2, 5:0 ) = 7:2.

Posledních dvacet minut věnujeme Florbalu, hranému jen tak, pro zábavu. Zápasy hrajeme vždy na pět minut, s těmito výsledky L:R = 1:0, L:V = 0:3, V:R = 0:0.

Po závěrečném nástupu si k sobě zapisuji 6 známek pro Čedara za zápisy v pracáku a všem, kromě Kryštofa a Kovyho za černé triko.

Třetí tělocvična, 11. února 2023

Tak nám řádí jakési nemoci… Minule jsme vynechali Hu-tu-tu s tím, že jej odehrajeme dnes, ale to dnes „neklapne“. Je nás jen 12 – 3 Rysi, 5 lišáků a 4 Vydry.

Zahajujeme klasicky Zavátými stopami a hned po nich třemi koly Jiráska. V prvním kole mezi posledními dvěma zůstali Sky a Pedro, ve druhém vydrželi Kovy a Gorka a ve třetím byli nejúspěšnější Kroky a znovu Gorka. Všem je připsána známka.

Na ještě lepší zahřátí hrajeme „Kdo se nebojí černého Petra?“, kde si známku vyběhali bratři ze Slatinek, tedy Kovy a Pavlásek. A jen pro zábavu hrajeme na polovině tělocvičny Honičku jezdců.

A hned se vrháme k nejdůležitějšímu bodu dnešního programu, únorovému závodu DOD – šplhu. Čedar se vytasil s magnéziovou kostkou, což je super! Až nahoru k traverze vyšplhalo devět borců, a to v tomto pořadí: 1. Sky 4,0 vt., 2. Pedro 5,0 vt., 3. Gorka 5,3 vt., 4. Maty 7,4 vt., 5. Sevak 7,8 vt., 6. Kayak 7,9 vt., 7. Čedar 9,4 vt., 8. Kroky 12,0 vt., 9. E.T. 28,1 vt. O majiteli posledního bodu se muselo rozhodnout v Lize oběšenců Mezi Kovym, Pavláskem a Paolem. Posledně jmenovaný zůstal „oběšený“ nejdéle a urval pro sebe desáté místo. Zkoušíme i šplh bez přírazu – jediný Pedro vyšplhal až nahoru a stal se majitelem dvou známek.

Následující minuty patří turnaji v Pukané, která bude letos sedmou soutěží Zimní sedmičky. Družina, která zrovna nehraje, kombinovaně uzluje. Má pokusů, kolik jich stihne, než skončí zápas. Zápasy v Pukané skončily těmito výsledky: V:R = 5:1, R:L = 0:5, L:V = 5:3. Nejlepší pokusy jednotlivých družin v kombinovaném uzlování jsou: L – 41,2 vt. (a každý získává známku), V – 42,4 vt., R – 46,8 vt.

Oddíl se dělí na poloviny, na plochu tělocvičny jsou vytlačeny dvě švédské bedny na každou polovinu a po jedné koze, a hrajeme Vybíjenou s překážkami. Pro velký úspěch hned šest kol.

Do dvanácté hodiny nám zbývá ještě dvacet minut, proto vysvětluji pravidla Buch-Bucha a zkoušíme hrát. Zpočátku hra probíhala rozpačitě, ale s přibývajícím časem se lepšila.